Hikmatun Balighoh

Filed under: by: 3Mudilah

Petunjuk Firman

Firman Allah dalam al Quran surah al Baqoroh ayat 268 sampai dengan ayat 269, sebagai berikut :

“Syaithon itu menjanjikan kepadamu kefakiran dan memerintah kamu dengan perbuatan fakhsyah` dan sedangkan Allah menjajikan kepada kamu ampunan dan kurnia dariNya. Dan Allah itu Maha Luas Maha Mengetahui” : “Dia memberikan al Hikmah kepada siapa yang Dia Kehendaki dan padahal barang siapa yang diberi Hikmah maka sungguh berarti dianugerahi kebaikan yang banyak. Dan tiadalah akan mengingat akan hal tersebut melainkan mereka yang mempunyai albab”.

Pengertian dan Bahasan

Bahwa sesungguhnya Allah memberikan “penyadaran untuk peningkatan” kepada hamba-hambaNya yang telah mendapatkan Nur Islam dengan tujuan agar dapat lebih memahami perihal arti hidup. Karena itu ayat-ayat tersebut memberikan petunjuk yang sangat penting dan wajib dirasakan secara penuh kesadaran, antara lain :

a. Bahwa “syaithon” yang bersarang didalam nafsu manusia sebagaimana Allah firmankan dalam al Quran surah an Nisa ayat 118 akan senantiasa membuat seseorang menjadi “terpesona kepada gemerlapan keduniaan” sehingga berakibat enggan membelanjakan hartanya untuk menepati perintah ad Din dan bahkan dengan sadar menggunakan berbagai alasan berupaya untuk menghindarinya sebagaimana Allah firmankan dalam al Quran surah al Adiyat ayat 6 sampai dengan ayat 8.

b. Bahwa sesungguhnya Allah Yang Maha Luas dan Maha Mengetahui telah memaparkan melalui berbagai amtsal secara sangat sempurna sebagaimana Allah firmankan dalam al Quran surah az Zumar ayat 27, termasuk bagi yang senantiasa berinfaq dengan hartanya untuk kepentingan ad Din sebagaimana Allah firmankan dalam al Quran surah al Baqoroh ayat 261.

c. Bahwa Allah menetapkan keberadaan al Hikmah yaitu berupa kecerdasan, kecakapan, kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi berbagai permasalahan keummatan hanya dikhususkan kepada hamba-hambaNya yang senantiasa menerima al Quran sebagaimana Allah firmankan dalam al Quran surah Ali Imron ayat 164, kemudian senantiasa mengikuti dan memusatkan diri dalam majelis tadabbur sebagaimana Allah firmankan dalam al Quran surah az Zumar ayat 17 dan ayat 18; Hal tersebut hanya dapat dimengerti dan difaham oleh hamba-hamba Allah yang berupaya untuk membersihkan lubbnya dari kotoran yang dapat menghambat intuisi nurani.

Dengan analisa sebagaimana tersebut maka akan dapat dirasakan oleh tiap individu yang telah menerima Nur Islam, betapa Allah akan senantiasa memberikan kemudahan. Adapun sebenarnya, bagi barang siapa yang memperoleh apa yang disebut “Hikmatun Balighoh” yaitu ketajaman faktor IQ dan EQ sebagaimana Allah firmankan dalam al Quran surah al Qomar ayat 5 akan senantiasa bersikap tegas dalam Kebenaran dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk jebakan kaum imperialisme kapitalisme dengan melalui jalan apapun sebagaimana Allah firmankan dalam al Quran surah Ali Imron ayat 118 sampai dengan ayat 120. 

Memang sesungguhnya Allah hanya memberikan al Hikmah kepada hambaNya yang senantiasa bertadabbur al Quran dan menjadikan al Quran sebagai imamnya dalam menegakkan Kebenaran Dinullah ditengah ummat yang dengan itu akan terhijab dari berbagai pengaruh jahat sebagaimana Allah firmankan dalam al Quran surah al Isro ayat 45.

http://www.al-ulama.net/home-mainmenu-1/tafseer/476-hikmatun-balighoh.html

0 comments: