Tafsir Lengkap Al-Quran Bahasa Melayu (Indo) PDF

Filed under: by: 3Mudilah


Bismillahirahmanirahim,
Kita memohon kepada ALLAH SWT semoga usia dan segala kurnianNya kepada kita diberkati hendaknya. Amin.

Kepada saudara2ku semuanya, yang rajin membaca Al-Quran, kita memohon kepada ALLAH supaya mengurniakan kita rasa ingin tahu kepada ilmu, yakni Al-Quran apa yang kita baca.

Merenungi setiap bait2 Al Quran, mudah2an ALLAh mengurniakan kita kefahaman hingga kita utuh menanggapi hidup ini dan hari akhirat.

Keterbatasan fikiran kita dan kefahaman kita terhadap AL Quran, menghalang kita dari menghayati kandungan Al Quran yang hebat. Kadang, kita terlupa bahwa kita punya method lain untuk memahaminya, yakni dengan membaca tafsir2 alim ulama yang terdahulu. Jangan kita sia2kan hal ini. Bacalah dan fahamilah apa yang mereka fahami, semoga keberkatan juga mengalir kepada kita. Amin.

Selain dari Tafsir Al-Azhar yang kita kagumi tulisan Bunya Hamka, semoga Allah merahmati beliau. Tulisan Tafsir Fi Zhilalil Quran (Di Bawah Lindungan Quran) oleh Sayyid Quthub ada yang lengkap untuk kita sama2 berusaha membacanya dan memahaminya. Semoga ALLAH yang hanya dariNya ilmu itu mengalir, memberi kita ilmu yang berkat. Ilmu yang berkat hanya bila bisa diamalkan dan diajarkan.

Silah download:

Source: http://tafsirzilal.wordpress.com/

1) Al-Fatihah
2) Al-Baqarah
3) Ali-Imran
4) An-Nisa’
5) Al-Maidah
6) Al-An’am
7) Al-A’raf
8) Al-Anfal
9) At-Taubah
10) Yunus
11) Hud
12) Yusuf
13) Ar-Ra’d
14) Ibrahim
15) Al-Hijr
16) Al-Nahl
17) Al-Isra’
18) Al-Kahfi
19) Maryam
20) Taha
21) Al-Anbiya’
22) Al-Hajj (NEW)
23) Al-Mu’minun
24) An-Nur
25) Al-Furqan
26) Asy-Syu’ara’
27) An-Naml
28) Al-Qasas
29) Al-Ankabut
30) Ar-Rum
31) Luqman
32) As-Sajdah
33) Al-Ahzab
34) Saba’
35) Fatir
36) Yasin
37) As-Saffat
38) Saad
39) Az-Zumar
40) Ghafir
41) Fussilat
42) Asy-Syura
43) Az-Zukhruf
44) Ad-Dukhan
45) Al-Jathiyah
46) Al-Ahqaf
47) Muhammad
48) Al-Fath
49) Al-Hujurat
50) Qaaf
51) Az-Zariyat
52) At-Thur
53) An-Najm
54) Al-Qamar
55) Ar-Rahman
56) Al-Waqi’ah
57) Al-Hadid
58) Al-Mujadalah
59) Al-Hasyr
60) Al-Mumtahanah
61) As-Saff
62) Al-Jumu’ah
63) Al-Munafiqun
64) At-Taghabun
65) At-Talaq
66) At-Tahrim
67) Al-Mulk
68) Al-Qalam
69) Al-Haqqah
70) Al-Ma’arij
71) Nuh
72) Al-Jin
73) Al-Muzzammil
74) Al-Muddatthir
75) Al-Qiyamah
76) Al-Insan
77) Al-Mursalat
78) An-Naba’
79) An-Nazi’at
80) Abasa
81) At-Takwir
82) Al-Infitar
83) Al-Mutaffifin
84) Al-Insyiqaq
85) Al-Buruj
86) At-Tariq
87) Al-A’la
88) Al-Ghasyiyah
89) Al-Fajr
90) Al-Balad
91) Asy-Syams
92) Al-Lail
93) Ad-Dhuha
94) Al-Insyirah
95) At-Tin
96) Al-Alaq
97) Al-Qadr
98) Al-Bayyinah
99) Az-Zalzalah
100) Al-Adiyat
101) Al-Qari’ah
102) At-Takathur
103) Al-Asr
104) Al-Humazah
105) Al-Fil
106) Quraisy
107) Al-Ma’un
108) Al-Kauthar
109) Al-Kafirun
110) An-Nasr
111) Al-Masad
112) Al-Ikhlas
113) Al-Falaq
114) An-Nas
115) Muqaddimah


http://chromosome.wordpress.com/

0 comments: