Fatwa Ulama: Zakat dari Penghasilan Sewa Rumah

Filed under: by: 3Mudilah

Soal:

Jika seseorang mengambil upah sewa rumah di awal tahun apakah wajib baginya menunggu hingga berlalu haul (satu tahun) baru dikenai zakat?

Jawab:

Hasil sewa rumah tidak ada zakat sampai harta tersebut bertahan satu haul. Kenapa demikian? Karena sebelum satu tahun, ada kemungkinan uang sewa rumah tersebut terpakai. Jadi uang tersebut selama menunggu jatuhnya haul belum tetap ada pada si pemilik karena kemungkinan terpakai. Lalu nanti uang sewa tersebut akan kembali lagi dipungut. Padahal di antara syarat wajib zakat adalah harta tersebut tetap terus ada.  Jadinya dipersyaratkan menunggu sampai haul sehingga syarat ini terpenuhi.

السؤال: يقول: إذا أخذ أجرة البيت في أول السنة فهل يجب انتظار مضي الحول؟
الجواب:
قلنا: إن الأجرة لا زكاة فيها حتى تتم المدة، لماذا؟ لأنه قبل تمام المدة احتمال أن ينهدم البيت، فإذا قبض الأجرة قبل تمام المدة فالملك حينئذٍ غير مستقر؛ لاحتمال أن ينهدم البيت، ثم يرجع ذاك على أجرته، واستقرار الملك شرط لوجوب الزكاة، فالاحتمال قائم حتى تتم المدة ليستقر الملك.

(Sumber fatwa di website pribadi Syaikh ‘Abdul Karim Khudair: http://www.khudheir.com/text/4392)
* Syaikh ‘Abdul Karim Al Khudair adalah ulama senior di Saudi Arabia, berdomisi di kota Riyadh. Beliau adalah anggota Hai-ah Kibaril Ulama dan menjadi pengajar di kuliah hadits Jami’ah Malik Su’ud (King Saud University), Riyadh Saudi Arabia. Beliau pun terkenal karena keilmuan beliau sebagai pakar hadits.

Fatwa Syaikh ‘Abdul Karim Al Khudair hafzihohullah
Fatwa Syaikh ‘Abdul Karim Al Khudair hafzihohullah


Riyadh-KSA, 25 Shafar 1434 H
Penerjemah: Muhammad Abduh Tuasikal
Artikel Muslim.Or.Id


0 comments: